Fremdrift

Fremdriften for budsjettet er etter planen som følger

Rådmannens-budsjettpresentasjon.jpg2. november Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan
14. november Arbeidsutvalget gir høring til formannskapets behandling
14. november Administrasjonsutvalget gir høring til formannskapets behandling
14. november Felles brukerutvalg gir høring til formannskapets behandling
14. november Levekårsutvalget gir høring til formannskapets behandling
14. november Planteknisk utvalg gir høring til formannskapets behandling
23. november Formannskapet behandler budsjett og økonomiplan
30. november Formannskapet behandler budsjett og økonomiplan
19. desember Frist for å komme med innspill etter at budjettet ligger ute på høring
19. desember Kommunestyret vedtar budsjett og økonomiplan

Presentasjon

Budsjett i tall

Hele budsjettet

Komplett budsjett 2017.pdf

Budsjettet delt opp i kapitler

Relaterte lenker