Flere nyttige verktøy og lenker finner du publisert i kommunens internkontrollsystem QM+.

 

Helse, miljø og sikkerhet

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
778Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
37Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
698Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
699Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
469Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
542Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
425Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
724Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
871Kb   2020-06-12
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
1M   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
904Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
750Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
822Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
479Kb   2020-05-14

 

Heltidskultur

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
194Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
1M   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
71Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
121Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
186Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
102Kb   2020-05-14

 

Sykemeldte arbeidstakere

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
819Kb   2020-08-07
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
817Kb   2020-10-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
87Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
16Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
115Kb   2021-04-12
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
728Kb   2020-08-07
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
1M   2020-08-07
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
23Kb   2020-05-14

 

Overordnede HR reglement

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
464Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
871Kb   2020-06-12
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
477Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
42Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
71Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
675Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
784Kb   2020-10-08
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
393Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
663Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
666Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
1M   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
466Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
9Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
248Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
130Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
18Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
300Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
673Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
890Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-image.png
155Kb   2020-10-08

 

Rekruttering og ansettelser

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
1M   2020-10-21
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
766Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
120Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
55Kb   2020-05-14
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
731Kb   2020-08-31
/images/icons/16x16new/file-doc.png
50Kb   2020-10-21
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
108Kb   2020-05-14

 

Oppfølging gravide arbeidstakere

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
79Kb   2020-08-07
/images/icons/16x16new/file-doc.png
53Kb   2020-08-07
/images/icons/16x16new/file-doc.png
56Kb   2020-08-07
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
912Kb   2020-08-07
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
406Kb   2020-08-07

 

Andre reglement

Flere reglement finnes her.