Endringen medfører bl.a. at planområdet i sjø og næringsarealet trekkes 9 meter lenger inn for å redusere utfylling, endre volum og antall på båthus samt oppdatere planen i forhold til ny PBL.

Saksutredning, kart, bestemmelser m.m er lagt ut her på kommunens nettsider samt på biblioteket og plankontoret. Frist for å komme med merknader til planen er 13. april 2011. Adressen er Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund.

Dersom en har spørsmål eller ligende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Dokumenter