Planteknisk utvalg har i møte den 26.08.2014 vedtatt å legge følgende forslag til reguleringsendring ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens § 12.10 og § 12.11:

  1. Reguleringsendring for boliger Heggdalsveien gnr. 13 bnr. 327 mfl. – PTU sak 148/14

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av rekkehus med 5 boenheter samt tilhørende funksjoner.

Forslaget til reguleringsplaner med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund fra 17. oktober 2014 – 28. november 2014.

Relaterte dokumenter

Høringsuttalelse

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund, innen 28. november 2014.  Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.