Rådmannen er i utgangspunktet positiv til slik omregulering, men før en konkluderer vil en gi mulighet for naboer og berørte statlige myndigheter å komme med innspill. Saken vil bli fremmet for Planteknisk utvalg etter at fristen for å komme med uttaler er gått ut. Rådmannen vurderer at dette kan fremmes som en mindre reguleringsendring.

Ev. uttaler sendes Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund innen 07. desember 2011. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en kontakte undertegnede på 51468000 eller mobil 95884976. Sakens dokumenter er også lagt ut på kommunens hjemmeside www.eigersund.kommune.no under reguleringsplaner/høringer.

Relaterte dokumenter