Eigersund kommunestyre har i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt reguleringsplan med bestemmelser for næringsområde KL 36 1986 0008 Elgjebakken - Sjukehusveien i møte den 18. juni 2018 sak 058/18.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3, må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI.

Kontakt

Nærmere opplysninger om virkningene av reguleringsplanen med bestemmelser og klageadgangen kan fås ved henvendelse til plankontoret.

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, Pb. 580, 4379 Egersund.

Kunngjøring

Plankart med bestemmelser og saksframlegg er lagt ut på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund, samt på Hovedbiblioteket i Egersund fra den 06.07.18.

Relaterte dokumenter