Planteknisk utvalg vedtok i møte den 12.06.12 at ovennevnte forslag til reguleringsplan skulle legges ut til offentlig ettersyn i medhold av pbl. § 12-10. Reguleringsplanen ble lagt ut i 2012. Etter det har det vært arbeidet videre med planen. På grunn av endringer som er foretatt i plandokumentene og den tiden som er gått siden planen var på offentlig ettersyn, legges plandokumentene ut til offentlig ettersyn på ny.

KART-sykkelsti.jpg

Forslaget til reguleringsplan med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, samt på biblioteket i Egersund i perioden fram til den 15.01.2017.

Kontakt

De som har spørsmål eller lignende kan ta kontakt med plankontoret på telefon 51 46 80 00. Uttalelser / merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, Postboks 580, 4379 Egersund, eller til post@eigerund.kommune.no, innen den 15.01.2017.

Relaterte dokumenter