Reguleringsplaner - kunngjøringer

Justering av eiendomsgrense mellom to tomter gnr 7 bnr 146 og gnr 7 bnr 687
Melding om vedtak - reguleringsendring etter forenklet behandling - justering av eiendomsgrense mellom to tomter gnr 7 bnr 146 og gnr 7 bnr 687.

Reguleringsendring etter forenklet behandling reguleringsplan for boligområde Rundevoll - Hestnes (8-1)
Vedtatt reguleringsendring etter forenklet behandling i reguleringsplan for boligområde Rundevoll - Hestnes  (8-1) som medfører en del mindre justeringer i plankart og bestemmelser.

Melding om vedtak - reguleringsendring etter forenklet behandling i detaljreguleringsplan for boliger gnr. 46 bnr. 38 mfl. Langgårdsfjellet, Havsøy
Reguleringsendring etter forenklet behandling detaljregulering for boliger - gnr 46 bnr 38 mfl. Langgårdsfjellet – Havsøy

Reguleringsendring etter forenklet behandling - justering av formålsgrense Lagård, Egersund Racketklubb
Melding om vedtak - reguleringsendring etter forenklet behandling - justering av formålsgrense mellom to tomter gnr 47 bnr 713 og gnr 47 bnr 34 .


Reguleringsplaner - varsel om oppstart

Varsel vedr. endring av reguleringsplan av reguleringsplanen for Stie gnr. 5 bnr. 17
Formålet med planen er å endre plassering av regulert parkering.