Eigersund kommune er i sluttfasen med å revidere kommuneplanens areal. Rådmannen har lagt til grunn at den gjeldende planen ble til etter en svært omfattende prosess, og en har i denne omgang lagt opp til en lettere revidering, selv om dette også medfører en grundig planprosess i tråd med bestemmelsene i plan og bygningsloven. Rådmannen har lagt vekt på og prioritert å få inn mest mulig av det som lå inne i høringsutkastet og har ikke lagt inn nye areal for bl.a. å holde vedtatt tidsplan samt at det ikke vurderes å ha kommet innspill som er av vesentlig samfunnsmessig betydning. En har gjennomført drøftingsmøter samt sendt over forslag til løsning på de innsigelsene som er fremmet. En står igjen med to innsigelser, spredt bolig på Midtbrød dog vindkraftområde i sør. De andre innsigelsene har funnet sin løsning i forbindelse med prosessen. Rådmannen vurderer at kommunen bør etterkomme innsigelsen på Midtbrød og anbefaler mekling i forhold til vindkraftområdet som omfattes av ”kanskje-område” i fylkesdelplanen og havnepromenaden.

Kommuneplanutvalget innstiller til kommunestyret som fatter endelig vedtak forutsatt at det ikke er innsigelser til planen.

Relaterte dokumenter

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
130Kb  
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
2M  
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
8M  
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
6M  
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
18M  
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
13M  
/images/icons/16x16new/file-pdf.png
9M