Eigersund kommune varsler herved oppstart av revisjon av kommunens plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Gjeldende plan ble vedtatt av kommunestyret  08.03.2010. Planen skal revideres for en åtteårsperiode, 2121 – 2028.

Innspill

Innspill merkes «plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet», og sendes til post@eigersund.kommune.no eller til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund.

Frist for innspill er 28. september 2020.

Gjeldende plan

Du kan finne gjeldende plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet her.

Relaterte dokumenter

Arbeidsdokument som viser føringer for det videre planarbeidet.