Å utføre røykdykking er krevende og risikofylt, og derfor stilles det høye krav til kunnskap samt fysikk slik at tjenesten kan utføres på en trygg og sikker måte.

På kurset var det damer og menn fra Eigersund brann og redning, Hå brannvesen, Bjerkreim samt Rogaland brann og redning.

Eigersund brann og redning fikk testet ut nye fasiliteter rundt treningsanlegget som er på den nye stasjonen og dette fungerte utrolig bra. Elever og heltidsansatte som var instruktører på kurset er meget godt fornøyd.

Firing under røykdykkerkurs

Inne i røyken

Brannbil på røykdykkerkurs

Røykdykkerkurs i Egersund