Flere bilder nederst i artikkelen.

Første del av oppussingen var å gjøre endringer i taket. Her ville en hindre varmetap ved å isolere på nytt. Dermed fikk en et nytt tak innvendig, noe som også hjelper på akustikken i det store møterommet. Deretter ble nye vinduer installert etter gamle mål og tegninger. På baksiden, tett opp mot nabohuset, står det fortsatt et originalt vindu i veggen. Dette har blitt bygget inne fra innsiden og kan kun ses herfra.

Utvendig har en skrapt seg i gjennom 130 år med malingslag for finne frem til den opprinnelige fargen som nå igjen har blitt brukt. Her har en også brukt den historiske linoljemaling påført i tynne lag. Ute, litt i bakkant, finner en også et uteområde som nå har fått bord og benker bak et hvitmalt stakittgjerde. Alt listverk og utskjæringer på bygningsdetaljer er tilbakeført etter gammel mal.

Okka farger                 

Fyrlyssenteret-lampe.jpgEigersund kommune ønsker å sette fokus på den verdifulle verneverdige bebyggelsen i Egersund sentrum. Elvegaten og Storgaten er utgangspunkt for det omfattende fargeprosjektet Okka farger, hvor målet er å finne de originale fargene til bygningene. Dette har blitt gjort ved Fyrlyssenteret. For å stimulere huseiere til å male husene i samsvar dette har det blitt laget et fargepalett og en fargeveileder for gateløpet.  Fargeveilederen kan lastes ned her.

Litt historie

Foruten at en har flyttet døren i front til midt på veggen i 1961 til slik den nå fremstår har det ikke blitt gjort store endringer på huset.

I tidlige kilder er huset oppført som bolighus med foreningslokaler, men det er noe usikker på hvordan boligdelen det har blitt brukt. Plantegninger fra situasjon før ombygging i 1960 viser stue, kjøkken, vedbod og kammers i kjelleretasje, så det er ikke usannsynlig at det har vært en kombinert løsning.

Fyrlyssenteret ligger i Bedehusgata som på reguleringsplanen i 1858 er oppført som Gade No.6. Gata fikk sitt nåværende navn i 1905. Da var gata opparbeidet og Bedehuset bygd. Det ga navn til gata, selv om Bedehuset har adresse til Johan Feyers gate.

  • 1892 og 1925 Totalavholdsforening
  • 1925 - 1950 Utleie til Losje Varberg
  • 1940 - 1945 Okkupert av den tyske hær
  • 1950 Møbelforretningen Svane
  • 1960 - 1983 Kammeratklubben, KK-huset.
  • 1983 Totalavholdsforening

Bruken i dag

I dag er det Fyrlyssenteret som bruker dette bygget. Dette er et kommunalt lavterskeltilbud som ligger under rus- og psykisk helsetjeneste i Eigersund kommune. Senteret er åpent mandager fra 15:00 til 19:00, samt onsdager og fredager fra 10:00 til 15:00. Her er alle velkommen. Senteret administrerer også salget av Gatemagasinet ASFALT.

Relaterte lenker

Diskusjon utenfor Fyrlyssenteret

Fasade

Detaljer på Fyrlyssenteret

Stakitt

Utenfor Fyrlyssenteret