Det var under en markering i dag 20. desember 2022 i formannskapssalen at kommunen ble sertifisert som trafikksikker kommune. På sertifiseringsmøtet, som ble ledet av Trygg Trafikk, gikk ulike enheter gjennom sitt fokus og arbeid med trafikksikkerhet. Dette er alt fra helsestasjon, skole, barnehage, helse- og omsorg, samfunnsutvikling med byggesak, plan og mulighetsutvikler, teknisk avdeling med prosjekt og vei- og utemiljø, kommunikasjon, organisasjon og læring (hms og ansatte), hovedverneombudet og ikke minst kommunedirektøren. Jonas Andersen Sayed leder av Fylkestrafikksikkerhetsutvalg i Rogaland fylkeskommunen deltok på Teams.

Det er seksjon for vei- og utemiljø som har ledet arbeidet med sertifiseringen og som også er fagansvarlig for kommunens Trafikksikkerhetsplan 2021-2023

Godt trafikksikkerhetsarbeid gir oss et tryggere lokalmiljø, mindre skader og fornøyde innbyggere. I dag er det 158 kommuner som er godkjent som Trafikksikker Kommune og 20  kommuner i Rogaland.

Som kommunen er vi en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage - og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer.

Eigersund kommune har valgt å ivareta dette ansvaret gjennom konseptet Trafikksikker Kommune, levert av Trygg Trafikk i samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Konseptet består av kriterier som alle sektorer i kommunen må oppfylle. Dette arbeidet skal forankres i hver sektors ledelse og være kjent for de ansatte. Konseptet skal bidra til å systematisere trafikksikkerhetsarbeidet.

Trygg trafikk har i samarbeid med fylkeskommunene utarbeidet kriterier som må oppfylles for godkjenningsordningen, og kommunen vil bli resertifisert om 3 år.

Eigersund kommune er stolte av å være en trafikksikkerkommune! Det forplikter, men vil også bidra til å spare våre innbyggere for trafikkskader og tap av liv i trafikken.