Det var et enstemmig kommunestyre som på kveldens møte 22. februar 2021 vedtok å tilby Siri Meling stillingen som ny kommunedirektør. Vedtaket var i tråd med intervjuutvalget som enstemmig hadde innstilt Meling til stillingen.

Formannskapet skal førstkommende onsdag ta stilling til forslaget til arbeidsavtale. Hvis hun aksepterer tilbudet, vil hun etter all sannsynlighet starte i jobben som kommunedirektør i løpet av uke 21 (25-28. mai).

Siri Meling (1963) er fra Eigersund og er i dag regiondirektør ved Fiskeridirektoratets regionskontor i Egersund. Denne stillingen har hun hatt siden 2006, men unntak av tiden hun satt på Stortinget.

Hun er utdannet siviløkonom fra BI fra 1992. Hun var næringssjef i Dalane 1992–1997 og nestleder i Fonn Egersund AS 1997–2001. Meling har erfaring som stortingsrepresentant for Rogaland i flere perioder og har også vært medlem av fylkesutvalget (1999–2001).

Relevante lenker: