Alle kommunale skoler vil åpne for elevene på 5-10 trinn tirsdag 12. mai 2020. Det er ikke fortsatt generell SFO om morgen.

Det vil kunne være lokale tilpassinger på den enkelte skole, f.eks på grunn av skoleskyss, og du bør kontrollere din skoles nettside for å sjekke ut om det er spesielle forhold som du bør vite om. Du finner lenke til alle skolene her.

 

Det er trygt for barn å gå på skolen

Før skolene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager og barneskoler. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for å få alvorlig sykdom med koronavirus. Risikoen er lavere enn for andre luftveissykdommer, som for eksempel influensa. Er du i tvil om ditt er i en spesiell risikosituasjon, bør du vurdere dette i samråd med barnets fastlege.

Skolene åpner nå gradvis, og for å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak. I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene for smittevern. På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:

  • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
  • ha godt renhold
  • vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett
  • være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO
  • ha undervisning og samlinger i mindre grupper
  • holde god avstand til hverandre

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

Ikke møt på skolen eller SFO hvis barnet ditt har symptomer på sykdom, dette gjelder også milde symptomer. Det er ekstra viktig at barna holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer eller fått påvist koronaviruset, skal dere ikke følge barna til skolen.

Hvis barna blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Barna må hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig.

Foreldre skal helst ikke bli med inn på skolen

Vi prøver å ta imot barna ute og ønsker at foreldre ikke blir med inn på skolen eller i garderoben.

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem.

Barna bør helst omgås få andre barn på fritiden og da gjerne leke ute.

Skoleskyss

Hvis elevene tar skolebuss må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Skoleskyss og offentlig transport bør unngås hvis det er mulig. 

Rogaland Fylkeskommune som har ansvaret for skoleskyss, har sendt ut informasjon om skoleskyss. I dette brevet skissere de hvordan Kolumbus planlegger gjennomføringen av skoleskyssen, etter gjenåpningen av skolene.

Renhold

Renholdsavdelingen lager rutiner for vask av både ute- og inneområder både før, under og etter åpning i tråd med nasjonale retningslinjer. Det er satt inn ekstra renholdere på alle skolene.

 

Veiledere

Utdanningsdirektoratet har lagd to veiledere for ansatte i barnehager og skoler. I disse finner du mye informasjon som kan være av interesse. Du finner veilederne på Udanningsdirektoratets side om Smittevernveiledere for barnehager og skoler. Her finner du også flere informasjonsfilmer for både barn og foreldre/foresatte: