Hva med de som ikke møter opp?

Veiledningstorget følger opp de som ikke møter opp og der kommunen har mislyktes med kommunikasjon om tildelt vaksinasjonstidspunkt vil innbyggeren beholde sin plass i køen.

Hva med vaksinen til de som ikke møter opp?

Veiledningstorget organiserer i forkant av massevaksineringen en gruppe prioriterte vaksinemottakere som står i «bakvakt» og kan møte på kort varsel. Restvaksiner som av forskjellige årsaker er igjen mot slutten av dagen vil på denne måten bli fordelt etter prinsippene i nasjonalt vaksinasjonsprogram. Ingen vaksinedoser har gått til spille på grunn av manglende oppmøte.

Vaksinescenario

Det det ser ut som om det kan bli en økning i antall doser inn til Norge i ukene fremover, har FHI justert sitt vaksinescenario. Dette gjelder også for oss. Se graf under eller les hele oversikten hos FHI.

Vaksinestatus 22. april

Fremdeles spørsmål?

Alle innbyggere ble tidligere i år oppfordret til å registrere seg med interesse for å motta koronavaksinen. Om du ikke kan huske om du gjorde dette eller ikke så er det slik at om du sitter med et kvitteringsnummer for innsendt skjema –da er registreringen på plass og du vil bli kontaktet når det er din tur. Husker du fremdeles ikke om du har registrert deg kan du gjøre det på nytt her.

Innbyggere som er i prioriterte grupper som ikke har registrert seg har mottatt et fysisk brev i posten med oppfordring om å registre seg. Er du i denne gruppen men har ikke fått brev, ja da er du registrert.

Alle henvendelsene fra enkelt innbyggere til veiledningstorget med ønske om å sjekke status forsinker vårt arbeid med tildeling og varsling av vaksinasjonsavtaler. Henvendelser vedrørende registrering blir kvittert ut med oppfordring om reregistrering dersom innringer mener å ikke ha registrert seg. Henvendelser om status for når det er enkeltpersoners tur blir besvart med henvisning til nasjonalt vaksinasjonsprogram som kommunen er underlagt og som kommunen følger.

Vi minner om at veiledningstorget ikke under noen omstendigheter har mulighet til å gi ut informasjon om hvorfor nabo, venner eller andre har blitt tildelt vaksinasjonstidspunkt og ikke andre i tilsvarende situasjon da dette omhandler helseopplysninger.