Ungdomsrådet skal uttale seg og gi råd til kommunestyret i politiske saker, og kan også ta opp saker på eget initiativ.

Ungdomsrådet skal bestå av fem til sju medlemmer. Dalane videregående skal ha to representanter, mens Husabø- og Lagård ungdomsskole skal ha en representant hver. De siste plassene kan gå til ungdommer som går på andre skoler, eller som ikke går på skole. Plassene kan også gis til elever ved de nevnte skolene hvor kandidatene ikke er foreslått av elevrådet.

Tre av medlemmene velges for en periode på 1,5 år, de andre velges for 2,5 år. Ungdomsrådet kommer til å ha cirka ett møte i måneden.

Medlemmene til det første ungdomsrådet vil bli valgt av Kommunestyret i februar 2020.

Reglement

Frist

Frist for å foreslå seg selv eller andre til rådet er 11. desember 2019.

Kontakt

Forslag sendes på e-post til  Kari Anne Bergøy, som blir koordinator for ungdomsrådet.  Merk e-post med «ungdomsråd» i emnefeltet.

Har du sprørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt på e-post eller telefon 454 46 155.