Karantene fra onsdag

Karantene vil gjelde fra i dag, onsdag 13. januar til og med fredag 22. januar 2021. Hvis ditt barn er definert som nærkontakt, medfører ikke det at resten av husstanden er definert som nærkontakt. Du kan lese mer om karantene og isolering hos Folkehelseinstituttet.

Vi minner om at barn som er i karantene ikke kan treffe andre barn som er i karantene. Risikoen for smitteoverføring vurderes til å være lav, men kan ha vært til stede.

Testing

Det anbefales at det utføres Covid-19 test på alle som er definert som nærkontakter. Det er ønskelig at test bestilles i kveld slik at testen kan utføres i morgen på Egersund Kommune sin teststasjon på Slettebø.

Du registrerer ditt barn for test her på kommunes nettside. Vi ber om at du i merknadsfeltet skriver at testen gjelder en nærkontakt.

Det er også ønskelig med en test neste onsdag 20. januar. Teststasjonen vil gi tilbakemelding om tid for dette når de kontakter deg med tidspunkt for første test.

Undervisning på Hellvik skole

Ungdomstrinnene var allerede på rødt nivå i tråd med nasjonale føringer, mens resten av skolen nå vil gå over på rødt nivå i karanteneperioden.

Det vil være vanskelig å få til en normal drift fordi mange av personalet nå er i karantene, men personalet som er i karantene kan ha digital undervisning. 7-10 trinn vil derfor ha hjemmeundervisning.

Vi presiserer at ungdomstrinnet kun har hjemmeundervisning fordi personalet er i karantene.  Ungdomstrinnet er ikke i karantene.

Smittesituasjonen har ikke noen konsekvenser for SFO.

Fortsatt spørsmål eller trenger du hjelp?

Trenger du hjelp til å registrere deg på skjemaet eller har generelle spørsmål, så kan veiledningstorget bistå. Merk at en her ikke kan gi helse- eller medisinske råd. I så fall er fastlegen riktig sted å henvede seg. Veiledningstoget kan nås på telefon 51 46 80 00 eller på veiledningstorg@eigersund.kommune.no.