Oransje nivå betyr at det er høy sannsynlighet for skogbrann og at brannen kan bli så stor at den er vanskelig å håndtere. Dette varselet ble satt 16. mai 2024 av Meteorologisk Institutt.

Husk bålforbudet

Det er et generelt forbud mot å gjøre opp ild i tidsrommet mellom 15. april og 15. september. Utenom dette tidsrommet plikter enhver å vise aktsomhet ved aktiviteter som kan føre til brann.

Relaterte lenker