Det ventes store nedbørmengder og raskt økende vannføring i bekker og mindre elver i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i perioden fredag til mandag. Det ventes mest nedbør i Hordaland, Sogn og Fjordane, nordlige del av Rogaland og på Sunnmøre. Nedbøren ventes å falle som regn under 1000-1500 moh.Vannføringen ventes å kulminere på et nivå under 5-årsflommen.

Stormflo langs hele vestkysten kan forsterke vannstandøkningen i kystnære elver.

Store nedbørmengder medfører fare for lokale oversvømmelser. Det er viktig at avløpsveier holdes åpne. Stikkrenner og sluk bør renses slik at vannet får renne unna.

Relaterte lenker