Avtalen skal gjelde for to år fra avtaleinngåelse,  med mulighet for forlengelse i to år. Lag og foreninger oppfordres til å gi tilbud.

Tilbudsfrist er satt til 18. desember 2019 klokken 12:00.

Relaterte dokumenter