Eigersund kommune har vært i kontakt med skole og helse for å se om de nå har spesielle utfordringer. Det har de for tiden ikke. Er det noen som trenger hjelp kan en kontakte beredskapsgruppen. Beredskapstelefonnummer finner du her.

Klokken 10:30 mandag melder Statens vegvesen om følgende veier med redusert fremkommelighet i og rundt Eigersund. For full oppdatert oversikt kan vi henvise til vegvesen.no.

Ev 39 - Helleland - Skjebadalen

Rogaland - Redusert framkommelighet.Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 20:00. Arbeidet ventes avsluttet 08.07.2011.

Fv 3 - Moi - Furbekktjørna

Vest-Agder, Rogaland - Midlertidig stengt. Stengt på grunn av snøras.

Fv 42 - Helleland - Tverråna

Rogaland - Midlertidig stengt. Stengt på grunn av snøras.

Fv 42 - Helleland - Tverråna

Rogaland - Vær- og føreforhold. Vekslende bart og isdekke.

Fv 45 - Hunnedalsvegen

Vest-Agder, Rogaland - Midlertidig stengt. Stengt på grunn av snøras.

Fv 110 - Bjerkreim - Nonsfjellet, ved Tjørn

Rogaland - Midlertidig stengt. Stengt på grunn av uvær. Gjelder mellom Tjørn og Lauperak

Fv 503 - Vikeså - Byrkjedal

Rogaland - Midlertidig stengt. Stengt på grunn av snøras. Ved Gloppedalsura.