Ved hendelser ta først kontakt med sentralbordet på 51 46 80 00.

Denne nettsiden med kontaktinformasjon er et vedlegg (vedlegg 7) i kommunens beredskapsplan. Vedlegget er kun digitalt og oppdateres kun her på nettsiden. 

Telefoner til kriseledelsen

Funksjon      (Se egen oversikt for stedfortredere) Navn Mobil
Beredskapsledelsen (aktiveres ved krise) 489 91 595
Beredskapsansvarlig Leif E Broch 908 81 568
Kommunedirektør Siri A. Meling 913 81 322
Ordfører Odd Stangeland 488 91 802
Ass. kommunedirektør og kommunalsjef samfunnsutvikling Arvid Salvesen Røyneberg 475 15 151
Kommunalsjef helse og omsorg Ingeborg Havsø 991 68 405
Kommunalsjef kultur og oppvekst Jan Harald Forsmo 469 44 273
Kommunalsjef tekniske tjenester Jone Omdal 957 57 317
Kommunalsjef finans og analyse Tore Oliversen 900 67 425
Kommunalsjef organisasjon og læring Arild Sandstøl 976 92 405
Kommunikasjonssjef Leif E. Broch 908 81 568

Andre viktige telefoner i forbindelse med vakt og kriser

*Merk at enkelte vakttelefoner ikke kan ta imot SMS da oppringing blir viderekoblet til den som har vakt. SMS blir ikke videresendt, kun samtaler.

Funksjon Navn Telefon Mobil
Legevakt   116 117  
Vannverksvakt (Ikke sms)     917 39 395
Brøytevakt (Ikke sms)     951 27 987
Barnevernsvakt     400 34 573
Kommuneoverlege Bjarne Rosenblad   920 81 879
Kommunikasjonsrådgiver Sem Hadland   416 11 432
Barnehagessjef Karina Havsø   915 71 282
Vann- og avløpssjef Annbjørg Skofteland   909 26 637
Vei- og utemiljøsjef Tone Eikeland   412 31 989
Bygg- og eiendomssjef Margit Åreskjold   979 46 858
Leder veiledningstorget Astrid Elisabeth Jørgensborg   455 01 180
IKT-leder Arne Rannestad   415 34 047
Skolesjef Leif Obrestad   969 46 332
Brannstasjon   51 46 83 40  
Sentralbord   51 46 80 00  

Stedfortreder for beredskapsfunksjoner

Funksjon Rolle/stilling Navn Mobil
Ordfører
stedfortreder 1
Varaordfører Leif Erik Egaas 901 25 117
Ordfører
stedfortreder 2
Gruppeleder største parti ved forrige valg Bente Gravdal 902 31 716
Kommunedirektør
stedfortreder 1
Kommunalsjef samfunnsutvikling Arvid Salvesen Røyneberg 475 15 151
Kommunedirektør
stedfortreder 2
Kommunalsjef helse og omsorg Ingeborg Havsø 991 68 405
Kommunalsjef samfunnsutvikling
stedfortreder 1
Mulighetsutvikler Kjersti Søyland Bye 977 99 369
Kommunalsjef samfunnsutvikling
stedfortreder 2
Byggesaksleder Tina Tønnessen 928 55 699
Kommalsjef kultur og oppvekst
stedfortreder 1
Barnehagesjef Karina Havsø 915 71 282
Kommalsjef kultur og oppvekst
stedfortreder 2
Skolesjef Leif Obrestad 969 46 332
Kommunalsjef helse og omsorg
stedfortreder 1
Rådgivrer HO stab Sigrund Berge Midbrød 488 69 417
Kommunalsjef helse og omsorg
stedfortreder 2
Rådigver HO stab Wenche Høghaug 452 51 197
Kommunalsjef teknisk
stedfortreder 1
Vei- og utemiljøsjef Tone Eikeland 412 31 989
Kommunalsjef teknisk
stedfortreder 2
Bygg- og eiendomssjef Margit Åreskjold 979 46 858
Kommunalsjef finans og analyse
stedfortreder 1
Regnskapsleder Bente Torvaldsen Bø 994 41 546
Kommunalsjef finans og analyse
stedfortreder 2
Økonomirådgiver KO Jorunn Stapnes 481 43 864
Kommunalsjef organisasjon og læring
stedfortreder 1
Fagleder HR/HMS Morten Iversen 405 18 004
Kommunalsjef organisasjon og læring
stedfortreder 2
IKT-leder Arne Rannestad 415 34 047
Kommunikasjonssjef
stedfortreder 1
Kommunikasjonsrådgiver Sem Hadland 416 11 432
Kommunikasjonssjef
stedfortreder 2
Politisk rådgiver Kjetl Stokka 916  15 293
Beredskapskooridnator  Rådgiver Aina Vinningland 988 29 699
Beredskapskoordinator
stedfortreder 1
Soneleder Lise Ravneberg 472 84 469

Beredskapskoordinator
stedfortreder 2

Politisk rådgiver  Kjetil Stokka 916 15 293

Annen viktig kommunal kontaktinformasjon ved beredskap

Om kommunens ordinære e-postserver er utilgjengelig f.eks ved strømbrud og kommunens ordinære e-postadresse post@eigersund.kommune.no da er ute av drift, kan kommunen kontaktes på e-postadressen: post@okkaby.no

E-postadresse til beredskapsledelsen er post@okkaby.no Dette er også e-postadressen til DSB-CIM Eigersund.

Kommunen bruker domenet okkaby.no som beredskapsdomene og mange beredskapsfunksjoner har en egen e-postadresse ("funksjon"@okkaby.no) for bruk under beredskap. Disse e-postadressene driftes av en ekstern leverandør.

Funksjonstelefoner

Ved hendelser som går over tid, vil kritiske stillinger/funksjoner ha vaktordning der døgnet deles på flere personer og der disse funksjoner blir operative med egen okkaby-eposadrese og funksjonsmobiltelefon (24/7). Dette innebærer at den som til enhver tid er operativ i stillingen/funksjonen (ivaretar ansvaret til stillingen), håndterer sitt område gjennom funksjonsepost og funksjonstelefon - og ikke gjennom sin personlige e-post og mobiltelefon. Dette for å hindre at viktig informasjon går til personer som har gått av vakt/ikke er tilstede. Det gjør også at alle samarbeidspartnere har et fast telefonnummer og e-postadresse å forholde seg til gjennom hele hendelsen. Funksjonsmobiltelefonnumrene er prioritetsabonnement gjennom NKOM som innebærer at de har prioritet i alle mobilnett.

Stilling/funksjon Mobil Nødnett Gruppe E-post
Sentralbord mobil. 474 84 564 --- --- post@eigersund.kommune.no
Kriseledelse /operasjonsrom (DSB-CIM) 400 27 168 8111 802   post@okkaby.no
Kriseledelse /operasjonsrom (Hemmelig nr) *** ** ***   --- ---
Fung. ordfører 982 97 805 8111 811 --- fung.ordforer@okkaby.no
Fung. kommunedirektør 982 97 810 8111 801 --- fung.komdir@okkaby.no
Fung. Beredskapsleder (ops – celle) 913 47 827 8111 802 --- fung.sjef.beredskap@okkaby.no
Fung. sjef Finans og analyse (øk-celle) 982 50 727 8111 803 --- fung.sjef.fa@okkaby.no
Fung.sjef organisasjon og læring 982 81 329 8111 804 --- fung.sjef.ol@okkaby.no
Fung. sjef kommunikasjon (info-celle) 982 32 996 8111 805 --- fung.sjef.kom@okkaby.no
Fung. sjef helse og omsorg (ho-celle) 982 45 513 8111 806 --- fung.sjef.ho@okkaby.no
Fung.sjef teknisk (tek-celle) 982 90 641 8111 807 --- fung.sjef.tek@okkaby.no
Fung. sjef kultur og oppvekst (ko-celle) 982 90 641 8111 808 --- fung.sjef.ko@okkaby.no
Fung. sjef samfunnsutvikling 457 22 216 8111 809 --- fung.sjef.su@okkaby.no

 

Stilling/funksjon Mobiltelefon Nødnettnr Epost
Evakueringscelle (evakcelle) 459 74 313 Tildeles evak.celle@okkaby.no
EPS-senter
(evakuerings- og pårørendesenter)
459 74 315 Tildeles eps.senter@okkaby.no
Liaison-celle 459 74 312 Tildeles liaison@okkaby.no

Nødnett

Eigersund kommune er i prosess med å innføre nødnett i kommunen. Dette omfatter enheter i teknisk avdeling, it og kommunens kriseledelse. Status for kriseledelsen er pr. d.d. at apparater er kjøpt inn og programmert, men det er ikke gjennomført full opplæring pt.

Ekstern beredskapsblogg

Brukes dersom kommunens ordinære nettsider er utilgjengelig: http://eigersundkommune.wordpress.com

Operasjonsrom ved beredskap

Kommunens beredskapsledelse etablerer seg i P-bygget på Lagård ungdomsskole. Her er det også egne mobiltelefonnr. og satellittelefon. Bygget har eget nødstrømsaggregat og varmeforsyning.

Beredskap - organisering og ansvarsforhold i Eigersund kommune

Du finner mer informasjon om beredskap i våre artikler Beredskap - organisering og ansvarsforhold i Eigersund kommune og flere artikler på på vår samleside Beredskap.

Relevante lenker: