Ved hendelser ta først kontakt med sentralbordet på 51 46 80 00.

Denne nettsiden med kontaktinformasjon er et vedlegg (vedlegg 7) i kommunens beredskapsplan. Vedlegget er kun digitalt og oppdateres kun her på nettsiden. Den enkelte må selv sikre lokal lagring av denne siden.

 


Telefoner til kriseledelsen

Funksjon (Se egen oversikt for stedfortredere)NavnMobil
Beredskapsledelsen(aktiveres ved krise)489 91 595
BeredskapskoordinatorAina Vinningland988 29 699
KommunedirektørSiri A. Meling913 81 322
OrdførerAnja Hovland930 65 647
Ass. kommunedirektør og kommunalsjef samfunnsutviklingArvid Salvesen Røyneberg475 15 151
Kommunalsjef helse og omsorgIngeborg Havsø991 68 405
Kommunalsjef kultur og oppvekstJan Harald Forsmo469 44 273
Kommunalsjef tekniske tjenesterJone Omdal957 57 317
Kommunalsjef finans og analyseTore Oliversen900 67 425
Kommunalsjef organisasjon og læringArild Sandstøl976 92 405
KommunikasjonssjefLeif E. Broch908 81 568

 


Andre telefoner i forbindelse med vakt og kriser

*Merk at enkelte vakttelefoner ikke kan ta imot SMS da oppringing blir viderekoblet til den som har vakt. SMS blir ikke videresendt, kun samtaler.

FunksjonNavnTelefonMobil
Legevakt 116 117 
Vannverksvakt (Ikke sms)  917 39 395
Brøytevakt (Ikke sms)  951 27 987
Barnevernsvakt  400 34 573
KommuneoverlegeBjarne Rosenblad 920 81 879
KommunikasjonsrådgiverSem Hadland 416 11 432
BarnehagessjefKarina Havsø 915 71 282
Vann- og avløpssjefAnnbjørg Skofteland 909 26 637
Vei- og utemiljøsjefTone Eikeland 412 31 989
Bygg- og eiendomssjefMargit Åreskjold 979 46 858
Leder veiledningstorgetAstrid Elisabeth Jørgensborg 455 01 180
IKT-lederArne Rannestad 415 34 047
SkolesjefLeif Obrestad 969 46 332
Brannstasjon 51 46 83 40 
Sentralbord 51 46 80 00 

 


Stedfortreder for beredskapsfunksjoner

FunksjonRolle/stillingNavnMobil
Ordfører
stedfortreder 1
VaraordførerMay Helen H. Ervik993 38 850
Ordfører
stedfortreder 2
Gruppeleder største parti ved forrige valgTove Helen Løyning950 83 622
Kommunedirektør
stedfortreder 1
Kommunalsjef samfunnsutviklingArvid Salvesen Røyneberg475 15 151
Kommunedirektør
stedfortreder 2
Kommunalsjef helse og omsorgIngeborg Havsø991 68 405
Kommunalsjef samfunnsutvikling
stedfortreder 1
MulighetsutviklerKjersti Søyland Bye977 99 369
Kommunalsjef samfunnsutvikling
stedfortreder 2
ByggesakslederTina Tønnessen928 55 699
Kommunalsjef kultur og oppvekst
stedfortreder 1
BarnehagesjefKarina Havsø915 71 282
Kommunalsjef kultur og oppvekst
stedfortreder 2
SkolesjefLeif Obrestad969 46 332
Kommunalsjef helse og omsorg
stedfortreder 1
Rådgiver HO stabSigrund Berge Midbrød488 69 417
Kommunalsjef helse og omsorg
stedfortreder 2
Rådgiver HO stabWenche Høghaug452 51 197
Kommunalsjef tekniske tjenester
stedfortreder 1
Vei- og utemiljøsjefTone Eikeland412 31 989
Kommunalsjef teknisk
stedfortreder 2
Konstituert Bygg- og eiendomssjefJoacim Laurenz908 91 427
Kommunalsjef finans og analyse
stedfortreder 1
Økonomirådgiver KOJorunn Stapnes481 43 864
Kommunalsjef finans og analyse
stedfortreder 2
Konstituert regnskapslederSiri Edland915 93 102
Kommunalsjef organisasjon og læring
stedfortreder 1
IKT-lederArne Rannestad415 34 047
Kommunalsjef organisasjon og læring
stedfortreder 2
Leder veiledningstorgAstrid Elisabeth Jørgensborg455 01 180
Kommunikasjonssjef
stedfortreder 1
KommunikasjonsrådgiverSem Hadland416 11 432
Kommunikasjonssjef
stedfortreder 2
Politisk rådgiverKjetil Stokka916 15 293
Beredskapskoordinator RådgiverAina Vinningland988 29 699
Beredskapskoordinator
stedfortreder 1
SonelederLise Ravneberg472 84 469
Beredskapskoordinator
stedfortreder 2
Politisk rådgiver Kjetil Stokka916 15 293

 


Annen viktig kommunal kontaktinformasjon ved beredskap

Om kommunens ordinære e-postserver er utilgjengelig f.eks ved strømbrud og kommunens ordinære e-postadresse post@eigersund.kommune.no da er ute av drift, kan kommunen kontaktes på e-postadressen: post@okkaby.no

E-postadresse til beredskapsledelsen er post@okkaby.no Dette er også e-postadressen til DSB-CIM Eigersund.

Kommunen bruker domenet okkaby.no som beredskapsdomene og mange beredskapsfunksjoner har en egen e-postadresse ("funksjon"@okkaby.no) for bruk under beredskap. Disse e-postadressene driftes av en ekstern leverandør.

 


Funksjonstelefoner

Ved hendelser som går over tid, vil kritiske stillinger/funksjoner ha vaktordning der døgnet deles på flere personer og der disse funksjoner blir operative med egen okkaby-eposadrese og funksjonsmobiltelefon (24/7). Dette innebærer at den som til enhver tid er operativ i stillingen/funksjonen (ivaretar ansvaret til stillingen), håndterer sitt område gjennom funksjonsepost og funksjonstelefon - og ikke gjennom sin personlige e-post og mobiltelefon. Dette for å hindre at viktig informasjon går til personer som har gått av vakt/ikke er tilstede. Det gjør også at alle samarbeidspartnere har et fast telefonnummer og e-postadresse å forholde seg til gjennom hele hendelsen. Funksjonsmobiltelefonnumrene er prioritetsabonnement gjennom NKOM som innebærer at de har prioritet i alle mobilnett.

Stilling og funksjonMobilNødnettGruppeE-post
Sentralbord mobil.474 84 564------post@eigersund.kommune.no
Kriseledelse /operasjonsrom (DSB-CIM)400 27 1688111 802 post@okkaby.no
Kriseledelse /operasjonsrom (Hemmelig nr)*** ** *** ------
Fung. ordfører982 97 8058111 811---fung.ordforer@okkaby.no
Fung. kommunedirektør982 97 8108111 801---fung.komdir@okkaby.no
Fung. Beredskapsleder (ops – celle)913 47 8278111 802---fung.sjef.beredskap@okkaby.no
Fung. sjef Finans og analyse (øk-celle)982 50 7278111 803---fung.sjef.fa@okkaby.no
Fung.sjef organisasjon og læring982 81 3298111 804---fung.sjef.ol@okkaby.no
Fung. sjef kommunikasjon (info-celle)982 32 9968111 805---fung.sjef.kom@okkaby.no
Fung. sjef helse og omsorg (ho-celle)982 45 5138111 806---fung.sjef.ho@okkaby.no
Fung.sjef teknisk (tek-celle)982 90 6418111 807---fung.sjef.tek@okkaby.no
Fung. sjef kultur og oppvekst (ko-celle)982 90 6418111 808---fung.sjef.ko@okkaby.no
Fung. sjef samfunnsutvikling457 22 2168111 809---fung.sjef.su@okkaby.no
Leder evakueringscelle (evakcelle)459 74 313Tildeles---evak.celle@okkaby.no
EPS-senter
(evakuerings- og pårørendesenter)
459 74 315Tildeles---eps.senter@okkaby.no
Liaison-celle459 74 312Tildeles---liaison@okkaby.no

 


Nødnett

Eigersund kommune er i prosess med å innføre nødnett i kommunen. Dette omfatter enheter i teknisk avdeling, it og kommunens kriseledelse. Status for kriseledelsen er pr. d.d. at apparater er kjøpt inn og programmert, men det er ikke gjennomført full opplæring pt.

 


Ekstern beredskapsblogg

Brukes dersom kommunens ordinære nettsider er utilgjengelig: http://eigersundkommune.wordpress.com

 


Operasjonsrom ved beredskap

Kommunens beredskapsledelse etablerer seg i P-bygget på Lagård ungdomsskole. Her er det også egne mobiltelefonnr., satellittelefon, satelittinternett og nødnett. Bygget har eget nødstrømsaggregat og varmeforsyning.

 


Beredskap - organisering og ansvarsforhold i Eigersund kommune

Du finner mer informasjon om beredskap i våre artikler Beredskap - organisering og ansvarsforhold i Eigersund kommune og flere artikler på på vår samleside Beredskap.

 


Relaterte lenker