Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv i minst tre døgn var meldingen elevene fikk av Mariann Svanes, distriktssjef i Sivilforsvaret. Dette og mye mer bør en ha tenkt igjennom på forhånd.

Bildene er fra Gamleveien skole hvor elevene fikk utdelt matbokser påklistret tips for en sikker hverdag. Videre ble det quiz og premier.

Usikker på hva du bør ha på lager i et beredskapslager? Se eksempel på liste på SikkerHverdag.no.

Gamleveien skole sett utenfra

Sivilforsvaret er på skolene og gir ut info om egenberedskap

Hefre som sier sikker beredksap