Avtalen inngås etter at det er gjennomført en åpen anbudskonkurranse (reservert kontrakt).

Relaterte dokumenter