Planteknisk utvalg (PTU) erstatter det som tidligere var "miljøutvalget" med tillegg av landbrukssaker. Formannskapet (F) har nå i tillegg til sitt tidligere ansvarsområde (med unntak av landbrukssaker) også overtatt ansvarsområdet til tidligere kultur- og oppvekstutvalget samt helse- og omsorgsutvalget. Begge utvalgene har mange nye representanter.

Planteknisk utvalg (PTU)

Planteknisk utvalg 2011-2015

Formannskapet (F)

Formannskapet 2011 - 2015

Kommunestyre

Kommunestyret 2011-2015

Oversikt over medlemmer, nyheter og sakspapirer finner du på de politiske nettsidene til Eigersund kommune.