Forslaget til reguleringsendringen med bestemmelser er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 22.06.11-10.08.11. Plankart, bestemmelser og sak er også lagt ut her på internett.

Høringsperioden er 22.06.2011 - 10.08.2011

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 10.08.2011. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter