Alle innreisende fra Storbritannina må vise negativ test på covid-19 ved ankomst til Norge og må følge karantenereglene. I tillegg anmodes det også sterkt til å teste seg for covid-19.  Norske helsemyndigheter vurderer ytterligere tiltak for å unngå at virusvarianten kommer til og spres i Norge.
  • FHI ber om at alle som har vært i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene, og de som nå ankommer Norge, tester seg for covid-19. Testene vil bli analysert hos FHI for å avdekke eventuelle nye virusmutasjoner.
Helsedirektoratet har fått i oppdrag å styrke informasjonen om karantenereglene til de som kommer reisende fra Storbritannia, og alle som er ankommet fra Storbritannia de siste 14 dagene. Helsedirektoratet skal også vurdere om personer som har ankommet fra Storbritannia siste 14 dager og de som ankommer fremover, skal tilbys PCR-test etter ankomst. I tillegg skal Helsedirektoratet vurdere innstramming i unntaksreglene for karantene for reisende fra Storbritannia.
 
Les mer om virusmutasjonen på FHI sine nettsider
 
Du kan bestille test her