Det vil være opp til den enkelte kommune å avgjøre om de ønsker å prioritere bare barnehager, noen klassetrinn og eventuelt i hvilken rekkefølge de ønsker å tilby vaksine til ansatte i barnehager og på de ulike nivåene i skolen (barneskole, ungdomsskole og videregående skole). Dette vil kunne innebære at kommuner også må vaksinere noen ansatte som bor i en annen kommune.

Eigersund kommune har bedt enhetene levere inn lister på sine ansatte som primært arbeider direkte med barna, og vil starte med å gi tilbud til ansatte som har lavest prioritet i den ordinære vaksinasjonsplanen.

Listene fra enhetene vil bli sjekket opp mot listene for de som har meldt seg opp til vaksinering. Ansatte som ikke har meldt seg opp, men ønsker vaksine, må derfor melde seg opp via kommunen sine hjemmesider.

Relaterte lenker

Meld deg opp til vaksinering her