Vi får nå forespeilet hvor mange doser vi får tidligere en det vi har fått til nå, og vi kan derfor også fremover kalle inn flere dager i forveien framover.

Mange spørsmål og stor pågang

Samtidig får vi nå såpass mange spørsmål angående covid-19 og vaksinering at det går ut over andre tjenesteområder som Eigersund kommune jobber med. Vi har satt flere ansatte til å besvare henvendelsene, men ber nå befolkningen om å holde spørsmål til et minimum. Nederst i saken har vi samlet noen lenker hvor en kan holde seg oppdatert.

Scenario fremover

Se vedlagte bilde for hvor mange doser vi forventer å få fremover. Grønt viser historie, mens rødt viser ukene fremover. Fra uke 29 som starter 19. juli vil det bli en dobling fra dagens doser. Se også vaksinescenarioet som er utarbeidet av FHI som viser når hvert alderstrinn kan forvente å få sine stikk. Nedenfor er det lenket til artikkelen hvor dette bildet er hentet fra.

Med dette leveranse-scenarioet og nåværende påmeldinger vil vi bli ferdig hele vaksineringen i uke 37 som er i midten av september. Dette kan raskt endre seg om vi får fler eller færre doser fremover en det vi er forespeilet og om det er flere som melder seg opp til vaksinering.

Relaterte lenker

Vaksinedoser som kommer i sommer

Vaksinescenario