Badevannet i friluft vurderes etter kvalitetsnormer fra Folkehelseinstituttet basert på antall bakterier pr. 100 ml vann. Gjennom sommeren vil det i samråd med kommunelegen tas jevnlige prøver. Hvor mye prøver det er behov for å ta vil til en viss grad bli vurdert utfra vær og temperatur.

Ved kraftig nedbør

Generelt anbefaler vi å vente med bading i 24 timer etter kraftig nedbør på grunn av forurensning fra land som renner med overvann ut i vann og sjø.

Steder det tas prøver

  • Første Vannbasseng
  • Tveida
  • Langevann
  • Hålå       
  • Grautgramsen
  • Gådå
  • Lundeåne
  • Eieåne
  • Hellviksvannet

Relaterte lenker

Oppdatert oversikt over vannprøver på badeplasser i Eigersund