Badevannet vurderes etter kvalitetsnormer fra Folkehelseinstituttet basert på antall bakterier pr. 100 ml vann. Gjennom sommeren vil det i samråd med kommunelegen tas jevnlige prøver.

Informasjon om eventuelle endringer i badevannskvaliteten legges ut på våre nettsider.

Ved kraftig nedbør

Generelt anbefaler vi å vente med bading i 24 timer etter kraftig nedbør på grunn av forurensning fra land som renner med overvann ut i vann og sjø.

Steder det tas prøver

  • Første Vannbasseng
  • Sandtjørna
  • Lædre (kulpen)
  • Tveida
  • Langevann
  • Hålå
  • Grautgramsen
  • Gådå
  • Lundeåna