• Fra og med 2021 er det krav om standardiserte vannmålere i Eigersund
  • Eigersund kommune, ved Vann og avløp, avgjør type vannmåler
  • Vannmåler leies av Eigersund kommune
  • Godkjent foretak, rørleggerfirma, henter ut vannmålere fra Vann og avløp sine driftslokaler. Skriftlig bestilling fra rørleggerfirma sendes på epost til tengsva@eigersund.kommune.no
  • Det skal innstalleres vannmåler i alle nye bygg tilknyttet offentlig vannforsyning
  • Alle næringsbygg skal ha vannmåler installert
  • Eldre vannmålere skal skiftes ut etter 10 år – nyere etter lengre tid
  • Vannmåler leid fra Eigersund kommune, skiftes ut av rørleggerfirmaet, som vi har rammeavtale med, uten kostnad for abonnenten