Forsvarets veteraner er ikke bare en viktig ressurs for Forsvaret – de har også mye erfaring og kompetanse som er verdifullt for hele samfunnet. Dessuten har de gjort en viktig jobb, i tjeneste for Norge. 100 000 norske kvinner og menn har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i over 40 land, i fire verdensdeler – i hundre forskjellige operasjoner. Du kan lese mer om dette på Forsvarets nettsider Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner.

Veterankontakt

Kommunene i Dalane har felles veterankontakt. Dette er:

  • Kommunikasjonssjef/veteran Leif E. Broch i Eigersund kommune. Epost: leif.broch@eigersund.kommune.no - Mobil: 908 81 568.

Hva er en veterankontakt? Veterankontakten kan være kommunens viktigste ressurs innen kunnskap om veteranfeltet, informasjon om tjenester og utforming og oppfølging av tiltak i kommunens veteranplan. Veterankontakten for Dalanekommunene er med i nettverket for veterankontakter i Rogaland som drives av Statsforvalteren i Rogaland og Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), avdeling Rogaland.

Veteranplan for Dalane

Nettressurser

  • Forsvarets åpne dør for veteraner og veteranfamilier: Tlf 800 85 000, veteraner@mil.no  
  • Forsvarets grønne linje, samarbeid med Kirkens SOS: Tlf: 800 30 445  
  • NVIO - Kameratstøttetelefon – 800 48 500 – betjenes 24/7/365 av kameratstøttekontakter. Ring kameratstøtte for å snakke med en veteran.

Lenker for kommunalt ansatte

Bakgrunn for felles veteranplan i Dalane

Etter initiativ fra Regionråd Dalane - interkommunalt politisk råd, ble det foreslått at kommunene i Dalane skulle ha felles veteranplan. Saken ble behandlet i rådet 25.3.2022 i sak 3/22 og det var Ørjan Daltveit kommunedirektør i Bjerkreim kommune som var saksbehandler på denne saken.

Alle ordførerne i Dalane signerte den felles veteranplanen på markeringen av frigjøring- og veterandagen 2022 i Egersund 8. mai 2022.
Veteranplanen er vedtatt av kommunestyrene i: 

 

Minnesmerker i Dalane

Eigersund kommune

  • Minnesmerke over Egersund og distriktets 25 falne under 2. verdenskrig. Reist ved kirken i 1949.
  • Minnesmerke på Nyeveien over motstandsmannen Edvin Aakre, skutt i 1944 under forfølgelse av tyskerne.
  • Minnesmerke Operation Freshman over 14 engelske soldatene som ble henrettet den 22.nov. 1942. 
  • Minnesmerke Tysklandsbrigaden 1947 - 1953reist av Tysklandsbrigadens veteranforening avd. Rogaland i samarbeid med kommunene Stavanger, Sandnes, Tysvær og Eigersund. Står i rabatten lekeplassen/parkeringsplassen ved Torget

Oversikt over minnesmerker i de andre kommunene i Dalane kommer.