Flesteparten av de ledige stillingene er faste.

Erfaringer viser at sykepleiere ønsker ulike stillingsstørrelser ut fra hvor en er i livsfasen. Noen ønsker å arbeide natt, mens andre liker å arbeide dag/kveld. Noen liker en mindre fast stillingsstørrelse slik at de kan selv velge om og når de ønsker å ta ekstravakter. Andre igjen ønsker full stilling. De ledige stillingene som lyses ut nå gir anledning til å velge å søke på stillinger ut fra ulike ønsker og behov.

For et par av stillingene er det gjort mulig å kombinere en fast stillingsstørrelse med ekstravakter slik at en totalt får 100 % stilling dersom en ønsker det.

Vi håper på mange gode søkere! Ved å foreta utlysning i mars vil en legge forholdene til rette for at også nyutdannede sykepleiere kan søke.

Oversikten over de ledige stillingene finner du her.