Oppfordring 

Kommunen har tidligere sendt ut oppfordring til alle lag og foreninger om å stoppe all organisert virksomhet til og med førstkommende fredag 16.4.2021 frem til kommunen får litt mer oversikt over situasjonen.

I tillegg har vi en sterk oppfordring til hver og en:

 • Er du i smittekarantene eller ventekarantene, sett deg inn i hva det innebærer og respekter reglene. 
 • Har du symptomer, test deg.
 • Hold nødvendig avstand, 1 eller 2 meter avhengig av situasjonen.
 • Begrens sosial kontakt/antall nærkontakter.
 • Bruk munnbind der du ikke klarer å holde nødvendig avstand.

Situasjonen pr. lørdag 17.4.21 kl 21:30.

 • Det er registrert totalt 2 nye smittetilfeller (nærkontakter barn under skolepliktig alder) i kommunen. Smitteveien er kjent og er under kontroll.
 • Kommunen har lokale anbefalinger gjelder fram til onsdag 21.4.2021.
 • Det er 235 i smittekarantene. 20 er isolasjon.
 • Kommunen er fortsatt vurdert til å være på risikonivå 3.
 • Det er ikke alle tester som kontrolleres for muterte virus, men vi har fått melding om at 7 av de positive tilfellene de siste dagene er den britiske varianten som er langt mer smittsom enn den tradisjonelle covid-varianten. 
 • Skoler, barnehager, kulturskole og voksenopplæringssenter har sammen med øvrige enheter i kultur- og oppvekst gått over på rødt nivå
 • Noen barnehager rapporterer om at det kan bli utfordrende å holde alle avdelinger åpne. 
 • På grunn av den store testaktiviteten har ikke kommunen kapasitetet til å kontakte den enkelte med testsvar. Alle får uansett testsvar på HelseNorge. Se egen artikkel med informasjon om dette.
 • Situasjonen er fortsatt uavklart og kan endre seg på kort varsel. 

Husabø skole

 • 5. trinn er fortsatt i smittekarantene.
 • 6. trinn er fortsatt i smittekarantene.

Voksenopplæringen

 • En klasse er i smittekarantene.

Rundevoll skole

 • Elevene i 2-3. klassetrinn er fortsatt i smittekarantene. Det dreier seg om 12 voksne og 59 elever som er i smittekarantene. 

 

Generell informasjon

Vi minner om at uansett hvor flinke vi er til å overholde smitteverntiltak, kan vi alle bli utsatt for smitte eller bli nærkontakt. Dette er noe som kan skje for oss alle, på lik linje med forkjølelse eller influensa. Vi oppfordrer derfor alle til å være beviste på hvordan de snakker om dette slik at alle bidrar til at det oppleves som greit å teste seg, bli smittet og opplyse om egne nærkontakter om det skulle være nødvendig.

Se oversikt over lokale anbefalinger i Eigersund kommune gjeldende til onsdag 21.4.2021. Se oversikt over alle nasjonale regler og anbefalinger på nettsidene til HelseNorge.no 

Se vår artikkel om Karantene og isolering der du finner råd til alle i befolkningen om karantene og isolering. Informasjonen finnes på norsk, engelsk, somali, polsk, og arabisk. Her ser du hva de ulike karantenetypene innebærer:

Smittekarantene

Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene i 10 døgn fra det tidspunktet kontakten med en smittet skjedde. Personer i smittekarantene bør teste seg. Dersom du er nærkontakt, blir du kontaktet gjennom smittesporing og får beskjed om hva som gjelder for deg.

Ventekarantene

Du skal i ventekarantene hvis du deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene. 

Reisekarantene

Alle som ankommer Norge fra som hovedregel i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Dette kalles reisekarantene.

Isolasjon

Du skal isoleres dersom du har fått påvist covid-19 eller er i smittekarantene og utvikler symptomer.

Er du vaksinert?

Vi minner om at vaksinert personer også kan også smitte andre og selv bli smittet. Karantenebestemmelser for smitte- og ventekarantene gjelder derfor også for dem.

Vaksinert helsepersonell kan få unntak fra smittekarantene og ventekarantene i arbeidstiden, dersom det er nødvendig for å opprettholde forsvarlig behandlingskapasitet i virksomheten.

 • det har gått minst tre uker etter første vaksinedose.
 • På fritiden gjelder smittekarantene og ventekarantene

Totalt antall registrerte i Eigersund kommune i hele perioden

Det er dermed registrert totalt 118 covid-19 tilfeller i Eigersund kommune.

Merk at det tidvis kan være forskjell mellom på antall tilfeller som vi oppgir og det som oppgis på nettsidene til FHI - og dermed i ulike medier mm. Dette kan være på grunn av forsinkelser i meldingssystemet for smittevern (MSIS) eller på grunn av at dette kan være tilfeller der personen formelt er bosatt i Eigersund kommune, men ikke oppholder seg i kommunen. Endringer kan også være på grunn av at FHI korrigerer registrer­ingene (f.eks. den smittedes bosteds­kommune), uten at vi får vite hvilken dato rettelsen gjelder. FHI ønsker ikke å gi ut tilbake­virkende oppdatering på kommune­nivå mer enn en gang per måned.

Generelt om situasjonen i Eigersund kommune

Vi ønsker fortsatt å være tydelig at det totale antallet tilfeller av covid-19 i Eigersund kommune i realiteten sier relativt lite om lokal smittespredning frem til nå. Det forhold at Eigersund kommune i ulike sammenhenger tidligere har blitt definert som "en rød kommune" og "Den kommunen i Rogaland som er hardest rammet" gir i svært liten grad uttrykk for hva som er og har vært den reelle smittesituasjonen i kommunen. Det er derimot et uttrykk for at det er et screeningssystem og en oppfølging som fungerer. Hovedtyngden av de registrerte tilfellene i kommunen, er i all hovedsak er knyttet til arbeidstakere som kommer fra "røde land". Merk at det aldri har ført til noen lokale smittespredning.

Informasjon for befolkningen

Det viktigste vi alle fortsatt kan gjøre, er

 • å holde avstand
 • vaske hender ofte og grundig, eller bruke håndsprit
 • hoste i albuen
 • holde deg hjemme om du er syk
 • reduser sosial kontakt/antall nærkontakter

Og ikke minst, test deg dersom du har symptomer. 

På nettsidene til Folkehelseinstituttet kan leser mer om Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er smittet med koronavirus (covid-19)