Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ledige stillinger

Sykepleier

Det er ledig 50% stilling som sykepleier ved hjemmesykepleien Distrikt 2. Stillingen er turnusbasert med arbeid hver 3. helg, samt dag- og kveldsvakter.  Vi ønsker en person med interesse for hjemmesykepleie, og som kan være med å utvikle tjenesten fremover. Som sykepleier møter du hjemmeboende i alle aldre, men med hovedvekt på eldre ...

Sykepleier 100% fast stilling

Vi søker ny sykepleierkollega. Stillingen er for tiden knyttet til 3. etasje hvor vi har 1 langtidsavdeling og 1 korttidsavdeling. Her får du anledning til å jobbe både selvstendig og i tverrfaglig team, som består av lege, spesialsykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Stillingen er turnusbasert, to-delt, med jobb hver ...

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistent (BPA ) for en ung jente på 10 år som trenger praktisk bistand slik at hun får ivaretatt sine behov for livsutfoldelse og aktivitet på lik linje med jevnaldrende.

Avtalehjemmel for privatpraktiserende fastlege

Generell organisering av legetjenesten i Eigersund kommune:Eigersund kommune har ca. 15 000 innbyggere, der hovedparten er bosatt i Egersund by. Eigersund er den største kommunen i Dalane regionen, som har knappe 25 000 innbyggere. Eigersund kommune har i dag 13 fastleger i kommunen. Av disse er 11 fastleger organisert som selvstendig næringsd...

Prosjektmedarbeider

Er du vår nye teammedarbeider som skal jobbe med barn og unge med bekymringsfullt fravær og atferd som utfordrer?Eigersund kommune skal opprette et team som består av to medarbeidere i henholdsvis 100 % og 70 % stilling (sistnevnte med mulighet for utvidelse). Dette er et prosjekt med foreløpig varighet på to år.Teamet skal bistå i kommun...

Publisert | Oppdatert 07. februar 2019
Skriv ut