Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ledige stillinger

Barn- og familiesjef

Barn- og familiesjef søkes for å styrke oppvekstmiljøet i Eigersund kommune. Er du en visjonær leder som brenner for barn og unges velferd og utvikling? Da har du nå muligheten til å bli en del av vårt team i Eigersund kommune som Barn- og familiesjef. Vi søker en målrettet, kompetent og engasjert person som vil bidra til et helhet...

Miljøterapeut i Team Ung

Fra 01.09. vil vi ha ledig fast 100% stilling i Mestringsenheten som oppsøkende miljøterapeut i avd. for psykiske helsetjenester v/Team Ung. Teamet består per i dag av miljøterapeuter som jobber mot barn/unge i kommunen og byr på god tverrfaglig kompetanse. Vi er et Team i vekst som jobber tett sammen, og kan tilby et godt og inkludere...

Helsefagarbeider

 Er du en helsefagarbeider som er opptatt av eldreomsorg og på jakt etter nye utfordringer?Vi ser etter deg som er helsefagarbeider og som har hjerte og ekstra engasjement for eldreomsorgen. Du trives i en hektisk hverdag og motiveres av å skape gode øyeblikk og et godt liv for våre beboere. Du jobber godt både i team og selvstendig, o...

Helsefagarbeider 100 %

Er du opptatt av eldreomsorg og på jakt etter nye utfordringer?Lagård bo og servicesenter består av 5 avdelinger med totalt 50 beboere. Her er det spennende og varierte arbeidsoppgaver, engasjerte kollegaer som blant annet er opptatt av å skape livsglede for eldre.Som en del av Eigersund kommune sitt arbeid med TØRN-prosjektet (ot prosjekt ...

Miljøvaktmester ved NAV Dalane

Vi har ledig stilling som miljøvaktmester ved NAV Dalane. Stillingen er en midlertidig prosjektstilling som går over 3 år.Eigersund kommune ved NAV Dalane er innvilget tilskudd til en midlertidig stilling som miljøvaktmester. Stillingen skal i hovedsak gi bo-oppfølging til flyktninger som er og blir bosatt i Eigersund kommune. Miljøvaktmes...

Miljøterapeut 1

Vi har nå ledig 100 % stilling som Miljøterapeut 1 i Aktivitetssenteret . Som miljøterapeut 1 er du leders forlengede arm i miljøet, og mellomledd mellom leder og personalet i avdelingen. Dette innebærer også å bidra med å implementere kommunens strategi og planarbeid i sonen. Du skal opprettholde og forbedre kvaliteten i tjenesten ...

Barne- og ungdomsarbeider

Det er ledig 100 % fast stilling og 100 % vikariat som barne- og ungdomsarbeider ved Eigerøy skole. Vi jobber etter visjonen "Muligheter for alle, blikk for den enkelte". Vi holder til i nye, funksjonelle lokaler på Eigerøy. Skolen har fra neste skoleår rett i underkant av 300 elever og 40 ansatte.For mer informasjon om skolen vises til htt...

Konsulent

Forvaltningsenheten i Helse og omsorgsavdelingen, søker etter en konsulent som kan være med å bygge og utvikle enheten fremover. Det er ledig 100% fast stilling.  Forvaltningsenheten har per i dag 5 årsverk, inklusive koordinerende enhet, og består av helse- og sosialfaglig personell som behandler søknader om helse- og omsorgstje...

Barnevernkonsulent

Dalane barnevern er en interkommunal barneverntjenesten med Eigersund som vertskommune, Sokndal og Lund som samarbeidskommuner. Alle medarbeiderne har kontorplass i Strandgaten 18, Egersund.  I tillegg disponerer vi kontorlokaler i Sokndal og Lund etter behov. Dalane barnevern har totalt 26 stillinger og er inndelt i spesialiserte team, her...

Miljøterapeut i Team Ung

Vi har ledig nyopprettet prosjektstilling i 100% som er knyttet til Team Ung v/Mestringsenheten, avd. for psykiske helsetjenester. Dette er en 4 - årig prosjektstilling med ansettelse for ett år av gangen.Team Ung består pr i dag av miljøterapeuter som jobber mot barn og unge i skolen, oppsøkende miljøterapeut som jobber mot ungdom, samt N...

Miljøterapeut i avd. for psykiske helsetjenester

Fra og med 01.09.2023 har vi ledig 100% fast stilling som miljøterapeut i Mestringsenheten v/avdeling for psykiske helsetjenester. Vi er et kjekt og dynamisk team som er opptatt av å finne gode løsninger og kan tilby et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Stillingen er i hovedsak knyttet til psykisk helseteam som jobber mot kommunens innbygge...

Barne- og ungdomsarbeider

Vi søker deg som ønsker å bidra til et godt lærings- og utviklingsmiljø for våre elever og hjelpe dem til å bli den beste de kan bli? Dersom du har denne ambisjonen i deg kan du være vår nye barne- og ungdomsarbeider. Vi har en 80% fast stilling som barne- og ungdomsarbeider ledig fra oppstart skoleåret 23/24. 

Sykepleier - natt

Kjerjaneset bo- og servicesenter har ledig 59,15 % fast sykepleierstilling med arbeidstid på natt. Eigersund kommune er opptatt av heltidskultur, og vil se på muligheten for å tilby høyere stillingsstørrelse dersom dette er ønskelig Arbeidsstedet består av ulike avdelinger. Enheten har 3 bofellesskap beregnet for personer ...

Helsefagarbeider 

Vi søker etter to engasjerte medarbeidere i 100 % vikariat med tiltredelse så snart som mulig. Sannsynlig varighet er 07.01.2024.Kjerjaneset bo- og servicesenter består av ulike avdelinger. Senteret har dagsenter med 28 plasser, hvor 8 plasser er spesielt tilrettelagt for personer med demenssykdom. Ellers har senteret 3 bofellesskap for perso...

Lærer visuelle kunstfag

Vi har ledig 20,52% fast stilling som lærer i visuelle kunstfag fra 1.8.2023Vi søker en engasjert og kreative lærer som vil være med å utvikle kulturskolen videre. Vi setter eleven i sentrum for vår undervisning og ønsker å utvikle skapende sider ved eleven. Vi driver aktivt med utadrettet virksomhet med små og store konserter og fores...

Sommerjobb! Fagarbeider i helse og andre

Vi trenger deg med kompetanse innen helse og omsorg som ferievikar sommeren 2023.  Har du ingen formell kompetanse, men interesse og rette personlige egenskaper, er du også velkommen til å søke. Aktuell periode er 19.06.23 - 13.08.23. Søkere vil bli vurdert fortløpende frem til søknadsfrist.

Sommerjobb! Sykepleier, vernepleier og studenter

Eigersund kommune søker deg som høyskoleutdannet i relevante fag innen helse og omsorg. Er du sykepleier, vernepleier, student eller har annen relevant høyere utdanning, trenger vi din kompetanse. Aktuell periode er 19.06.23 - 13.08.23. Søkere vil bli vurdert fortløpende frem til søknadsfrist.NB! Dersom du ikke er student eller har fu...

Assisterende kommuneoverlege og sykehjemslege/ØHD-lege

Er DU en en samfunnsengasjert lege som liker å arbeide med helsetjenesten i et helhetlig perspektiv? Er du i tillegg interessert i sykehjemsmedisin? Da er DU den vi leter etter!Vi søker nå etter assisterende kommuneoverlege i kombinasjon som sykehjemslege/ØHD-lege, i nyopprettet stilling, med snarlig tiltredelse. Vi tilbyr 100% stilling, men...

Miljøterapeut med helsefaglig bakgrunn

Vi har ledig 100 % stilling som miljøterapeut med helsefaglig bakgrunn i Eigersund kommune, p.t. Mestringsenheten, IBO (bofellesskap) fra 14.8. Stillingen innebærer turnus med lange vakter, opptil 12,5 timer og arbeid hver 3. helg.

Kreftkoordinator

Eigersund kommune har arbeidet systematisk og målrettet med kreftomsorg og lindrende behandling gjennom flere år. Vi er hele tiden underveis og vi søker etter en kreftkoordinator som er fremtidsrettet, engasjert og modig og som vil være med og videreutvikle kommunens tilbud innen kreftomsorg og lindrende behandling.En stor del av stillingen ...

Sykepleier aktiv natt 2 vest og legevakt

Er du klar for nye utfordringer på en spennende arbeidsplass med mange kjekke kollegaer?Da er kanskje dette jobben for deg!Det er fra 19. juni ledig fast stilling som sykepleier. Stillingen er tredelt (dag/kveld ved Dalane legevakt og kveld/natt på korttidsavdelingen 2 vest). Sykepleiere på natt rullerer på å ha ansvar for korttidsavdeling...

Leder Korttidsavdelingen 2 vest og Dalane legevakt

Vi søker en engasjert, motivert og inspirerende leder til Korttidsavdelingen 2 vest og Dalane legevakt. Korttidsavdelingen har 20 senger, hvorav 3 lindrende senger og 2 ØHD-senger. Dalane legevakt er en interkommunal legevakt som har åpent på kvelder, netter og helger. Stillingen innebærer personalansvar, faglig ansvar og driftsansvar for a...

Sykepleier/paramedic ved Dalane interkommunale legevakt

Det vil fra 1 juli 2023 bli ledig fast stilling som spesialsykepleier/sykepleier/paramedic ved Dalane interkommunale legevakt. Søkere som ønsker ferievikariat ved Dalane interkommunale legevakt kan også søke. Dalane interkommunale legevakt er bemannet på kveld, natt, helg og helligdager. Legevakten dekker Eigersund, Sokndal og Bjerkreim k...

Fagarbeider Helse og -omsorg / Nattevaktsstilling

Miljøtjenesten kommunal avlastningsbolig  har for tiden ledig deltidsstilling for nattevakt - aktiv tjeneste.på 45,07%.  I gjeldende turnus inngår det også et par ettermiddagsvakter.Miljøtjenesten avlastningsbolig trenger flere dyktige kollegaer. Det er barn og ungdom som er brukere av avlastningsboligen. Det er en fordel om du ha...

Fagarbeider helse og omsorg

Miljøtjenesten kommunal avlastningsbolig har for tiden ledig 2 stillinger for helsefagarbeider eller annen relevant utdanning. Stillingene er på henholdsvis 66 og 72,54 %. Stillingene innebærer turnusarbeid med primært ettermiddag og i helgene, pt. hver 3. helg med langvakter etter gjeldende turnus.Miljøtjenesten avlastningsbolig treng...

Fagarbeider Helse og -omsorg

Miljøtjenesten kommunal avlastningsbolig har for tiden ledig fagarbeider stilling på 27,23 % med arbeid pt. hver 3. helg med langvakter etter gjeldende turnus. I tillegg inngår pt. en lørdag formiddag og en ettermiddag pr. seks ukers turnusperiode .Miljøtjenesten avlastningsbolig trenger flere dyktige kollegaer. Vi søker etter deg som øns...

Brannkonstabel - deltid Vikeså brannstasjon

Eigersund brann og redning består av Egersund brannstasjon og Vikeså brannstasjon, Egersund har dagkassernering fra 07.30-15 og deltid vaktlag mellom 15-07.30. Vikeså brannstasjon er betjent med 10 konstabler uten vakt. Fra 01.01.2023 er det inngått tjeneste yting avtale med Rogaland brann og redning der Eigersund og Bjerkreim kjøper følge...