Møtekalender og dokumenter

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer

Kontaktinformasjon planteknisk utvalgs medlemmer

Planteknisk i Eigersund

Planteknisk utvalg med 11 medlemmer, er kommunens utvalg for reguleringsplansaker og hovedutvalg for:

 • Byggesaker.
 • Kommunaltekniske saker.
 • Friluftslivforvaltning.
 • Naturforvaltning og naturvern.
 • Landbruk
 • Vedlikehold og drift av kommunale bygninger og eiendommer.
 • Kommunale og statlige tilfluktsrom.
 • Parkering og ankebehandling av parkeringssaker.
 • Forvaltning av offentlig torg og plasser.

Det er det hovedutvalget med desidert flest møter, også flest saker. I forkant av møtene er utvalget som en hovedregel alltid på befaringer der de er ute og ser på området for saker som skal behandles.

Navnet var før valget i 2011 miljøutvalget.
 

Arbeiderpartiet medlemmer (3) Arbeiderpartiet varamedlemmer
Nestleder Roger Sæstad
Tove Helen Løyning
Anders Ege
 1. Anna Nodland
 2. Oddvar Amundsen
 3. Mirjam Mong-Olsen
 4. Leif Espnes
 5. Unn Therese Omdal
Fremskrittspartiet - medlemmer (2) Fremskrittspartiet - varamedlemmer
Dag Rune Skaar
Cecilie Bruvik Kristensen
 1. Roald Eie
 2. May Helen Hetland Ervik
 3. Jan Aksel Skadberg
 4. Ronny Hovland
Høyre - medlemmer (3) Høyre - varamedlemmer
Leder Kjell Vidar Nygård
Astrid H Robertson
Lilly Remme Brunel
 1. Tommy Gunvaldsen
 2. Morten Garpestad
 3. Camilla Litsheim Refsland
 4. Anja Hovland
 5. Arne Stapnes
Kristelig Folkeparti - medlemmer (2) Kristelig Folkeparti - varamedlemmer 
Per Arne Sandvold
Sølvi Ege
 1. Edmund Iversen
 2. Lise Karin Lode
 3. Ivar Sleveland
 4. Hans Magnar Vingen
Senterpartiet - medlemmer (1) Senterpartiet - varamedlemmer
Tor Olav Gya
 1. Ellen Marie Serigstad Ege
 2. Ivar Tore Storhaug
 3. Karl Inge Hyggen