Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Budsjett og regnskap

Her finner du en oversikt over nedlastbare dokumenter i forbindelse med budsjett, regnskap og årsmelding.

Rådmannens budsjettforslag

Rådmannens presentasjon av budsjettet

Rådmann Gro Anita Trøan la i dag frem "administrasjonens budsjettforslag" for 2017 og økonomiplan for 2017 - 2020. Politikere og andre fremmøtte fikk en gjennomgang av tall og tanker for framtiden i Egersund kulturhus. Last ned presentasjonen, budsjettforslaget og tallene her.

TEGNING-kommunestyret-2015

Alminnelig ettersyn av årsbudsjett

Formannskapet har behandlet forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan for perioden 2016 – 2019 og innstiller til Kommunestyret, som behandler budsjett og økonomiplan i sitt desembermøte. Dokumentene kan lastes ned her.

TEGNING-kommunestyret-2015

Regnskap 2016

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet.

TEGNING-kommunestyret-2015

Rådmannens budsjettforslag 2016

Rådmann Ketil Helgevold har i dag lagt frem sin budsjettpresentasjon for innbyggerne, pressen, ansatte og politikerne. Dokumentene kan lastes ned her.

Rådmannens budsjettforslag 2015

Årsregnskap 2015

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet.

Rådmannens budsjettforslag 2015

Budsjett 2015

Her kan du laste ned Eigersund kommune sitt budsjett for 2015, blå bok.

 

Rådmannens budsjettforslag 2015

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018

Formannskapets behandling og forslag til Budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 ligger i tiden mandag 1 desember - mandag 15 desember 2015 ute til offentlig ettersyn. Dokumentene kan lastes ned her.