Kontaktinformasjon omsorgsavdeling

Henvendelser til Eigersund kommune vedrørende pasienter som er innlagte eller utskrivningsklare i spesialisthelsetjenesten.

  • Korttidsavdelingen 2 vest. Telefon 51 46 88 52,  Fax 51 46 88 46

Informasjon til pasienter

Informasjon til pasienter kan lasted ned her.

Kreftkoordinator

For kontakt med kreftkoordinator, les mer her.

Koordinerende enhet

Telefon 51 46 80 94
Mobil 475 02 042

Eigersund kommune

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund

Besøksadresse

Nytorget 9, Lerviksgården 4. etasje

Elektronisk post

post@eigersund.kommune.no
faktura@eigersund.kommune.no

Organisasjonsnummer

944496394.