Reguleringsplan og infrastruktur sjekkes

4. november 2019. Eigersund kommune bruker rammeavtale for å undersøke om nåværende reguleringsplan for området kan brukes ved nytt bygg. En sjekker også om infrastrukturen som ligger der i dag, vei, tomt, vann og avløp, er godt nok, eller om en må se på dette samtidig. Brukerne av tjenesten som har holdt til i Lysgården har fått midlertidige lokaler.


27. juni 2019. Forprosjekt pågår.