Kommunestyret behandler og avgjør budsjettet og økonomiplanen i sitt møte 19. desember 2023.

Formannskapets vedtak er identisk med fellesforslaget fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk venstreparti, Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Venstre.

Dokumenter:

 

Se også samlesiden for Budsjett og regnskap der du finner alle tidligere saker og dokumenter.

Merknader

Eventuelle merknader sendes til Eigersund kommune på e-post eller til Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Egersund.