Tilskudd fra Husbanken

22. november 2021. Har mottatt tilskudd fra Husbanken. Prosjektering blir ferdig rundt årsskiftet 2021/2022, og det blir sak ikommunestyret i mars 2022.

Status mars 2021

18. mars 2021.

  • Rehabilitering av gamle bygninger (Lysgården aktivitetsenter) ble utredet men forkastet.
  • HO har prosjektledelse i denne fase i tett dialog med teknisk.
  • Utreder ny plassering av nytt senter. Politisk sak om lokalisering av nytt aktivitetssenter planlagt mars, sak utsatt. Fremmes før sommeren.
  • Arkitekt er i gang med romprogram og skisser.
  • Per i dag brukes midlertidige lokaler for å dekke behovet til aktivitetssenteret.

Oppdatering for planteknisk utvalg

17. november 2020.

Status

  • Rehabilitering av gamle bygninger, Lysgården aktivitetsenter, ble utredet men forkastet.
  • Utreder plassering av nytt senter på Bakkebø eller Lagård. Infrastrukturkostnader vurderes.
  • Arkitekt er i gang med romprogram og skisser.
  • Helse og omsorg har prosjektledelse i denne fase i tett dialog med teknisk.

 


Lokalisering nytt aktivitetssenter

15. juni 2020. Eigersund kommune skal etablere nytt aktivitetssenter for utviklingshemmede. Det er gjort vedtak om lokalisering av Lysgården aktivitetssenter i Bakkebøveien 11, 13 og 15. Sivilarktitektfirmaet Kristensen & Selmer-Olsen har utarbeidet et notat for å belyse kostnader knyttet til valgt tomt i Bakkebøveien.

KS-060/20 vedtak

Plassering av aktivitetssenter i Bakkebøveien 11, 13 og 15 utgår. Det anbefales videre utredning for videre lokalisering av aktivitetssenteret, og det fremlegges skisse i løpet av 2020 og med oppstart i 2021.

Ulike lokasjoner kan vurderes, herunder Slettebø og Lagård-området. Dette sett i sammenheng med tidligere planer.


Reguleringsplan og infrastruktur sjekkes

4. november 2019. Eigersund kommune bruker rammeavtale for å undersøke om nåværende reguleringsplan for området kan brukes ved nytt bygg. En sjekker også om infrastrukturen som ligger der i dag, vei, tomt, vann og avløp, er godt nok, eller om en må se på dette samtidig. Brukerne av tjenesten som har holdt til i Lysgården har fått midlertidige lokaler.


27. juni 2019. Forprosjekt pågår.