Dispensasjon for omkjøring av større kjøretøy på Varbergveien

25. august 2023. I forbindelse med at Varbergveien er midlertidig stengt som følge av en større oppgradering vil det gis en generell dispensasjon for omkjøring med større kjøretøy. Dispensasjon gjelder kjøretøy lengre enn 12.5 meter - inntil 19,5 meter og vekt inntil 50 tonn.

Dispensasjonen gjelder så lenge Varbergveien er stengt, ut uke 12 i 2024. Større kjøretøy skal ikke kjøre skiltet omkjøring via Hoveræget, men må følge alternativ omkjøring over Husabø via Johan Feyersgate, Årstadgaten, Kjeld Buggesgate og Prestegårdsveien over til Varbergveien.

Det gjøres oppmerksom på at transportøren er ansvarlig for sikkerheten under transporten. Transport som kan få betydning for naboer og beredskapssituasjonen skal varsles og avklares med kommunens beredskapsleder, politiet og berørte naboer

 


Utbering av Varbergveien starter denne uken

14. august 2023. Vi starter arbeidet med utbedring av Varbergveien denne uken. Veien vil derfor være stengt i hele anleggsperioden fra torsdag 17. august.

Eigersund kommune skal starte arbeidet med utbedring av Varbergveien i løpet av denne uken. For å kunne utføre det nødvendige sprengningsarbeidet må vi bygge opp veien med cirka 6 meter, på grunn av dette vil veien ikke være fremkommelig for kjørende eller gående.

Veien vil derfor være stengt i hele anleggsperioden fra torsdag 17. august 2023. I dette tidsrommet vil det ikke være mulig å komme forbi anleggsområdet. Vi åpner veien så snart det lar seg gjøre.

Omkjøringsvei blir skiltet. Vi beklager den ulempen dette har for den enkelte.

Artikkel: Utbering av Varbergveien starter denne uken

Illustrasjon av Varbergveien Illustrasjon ovenifra for Varbergveien


Arbeidet i Varbergveien starter i august

8. juli 2023. Varbergveien mellom Tyskerbrygga og Solkrone har blitt gravd ut fra undersiden og et stort hull må fikses. Dette må gjøres på en slik måte at dette ikke skjer igjen. Arbeidet med utbedringen starter i august.

Hensikten med arbeidet er å flytte veien inn på fast fjell. Arbeidet vil innebære store sprengninger med en høyde på opp mot 16 meter.

Etter spregningen kommer det en lengre periode med fjellsikkring. Arbeidet med å flytte veien inn på fast fjell vi ta litt tid og vi beregner at veien vil være stengt i over et halvt år.

 • Kontraktsinngåelse: juli 2023
 • Oppstart byggearbeid: august 2023
 • Ferdig byggeprosjekt: Mars 2024

Leverandører

Frist for å lever inn tilbud var 3 juli. Vi fikk inn fire tilbud og jobben er nå tildelt.

Aktiviteter fremover

Kontraktsinngåelse, uke 28

Økonomi

Totalramme: 11 500 000,- inkl. mva.

 


Konkurransen er lyst ut på anbud

8. juni 2023. Tilbudskonkurransen for arbeidet med Varbergveien er lyst ut på Doffin. Innleveringsfrist er 3. juli kl 12. Sprengnings- og sikringsarbeidet har tiltaksklasse 3.

Varbergveien og Solkrone


Overordnede milepæler

17. januar 2023. Overordnede milepæler for hovedprosjekt

 • Tilbudsutlysning: februar 2023
 • Kontraktsinngåelse: mars 2023
 • Oppstart byggearbeid: april 2023
 • Ferdig byggeprosjekt: ikke avklart.

Leverandører

 • Forventet avklaring i mars.

Aktiviteter fremover

 • Frist for å lever inn tilbud, ikke avklart
 • Kontraktsinngåelse, ikke avklart

Status for Varbergveien

Venter på prøvegraving for avklaring rundt fjellkant.

Risiko for Varbergveien

Det er uforutsette forhold i grunnen: Vi har ikke fått avklaring på hvor langt fjellet går fra skjæringen og ut mot havet. Store masser skal fjernes og fjellet ser dårlig ut. Kan bli utfordrende å sikre fjellet.

Økonomi

 • Totalramme: 11 500 000,- inkl. mva.
 • Entreprisekostnad: Antatt verdi på Doffin er 5,5 mill. kr.

Hull i veien på Varbergveien Kart over prosjektet på Varbergveien