Søknadsfrist til hovedopptaket er lørdag 31. januar 2015. For å være med i tildeling av ledige plasser fra nytt barnehageår må søknaden være registrert innen lørdag 31. januar 2015.

Søkere som står på venteliste inneværende barnehageår, 2014 - 2015, må sende ny søknad for barnehageåret 2015-2016.

Rett til barnehageplass fra høsten 2015 har barn det søkes plass for innen søknadsfristen for hovedopptaket, og som fyller 1 år innen utgangen av august. Ledige plasser tildeles med oppstart i midten av august.

Opptak skjer etter gjeldende vedtekter for private og kommunale barnehageplasser. Kommunale og private barnehager har noen felles og noen egne opptakskriterier. Enkelte private barnehager har også et antall kommunale plasser.

Se omtale av den enkelte barnehage her på kommunens nettside.

Kontaktinformasjon

Eventuelle vedlegg til søknad sendes Eigersund kommune, kultur- og oppvekstavdelingen, Postboks 70, 4379 Egersund.

Henvendelser på telefon til 51 46 82 40 eller 51 46 82 43, kultur- og oppvekstavdelingen.

Relaterte lenker

Generell informasjon om barnehagene her.

Søknad

Barnehager i Eigersund