Voksnes er avgjørende for hvordan samspillet mellom barn utvikler seg, og de har ansvaret for det psykososiale miljøet i barnehagen og skolen. Voksne som skaper trygge relasjoner og tilknytning til barna, gir gode oppvekstmiljø.

Se

Hvert barn i barnehagen skal bli sett av de voksne hver dag. Det innebærer at den enkelte voksne ser det enkelte barn, prater med det og er opptatt av hvordan barnet har det i barnehagen

Møte

Barnet skal bli møtt av voksne som inntoner seg barnet. Den enkelte voksne har ansvar for å imøtekomme barnet ut fra barnets utvikling, egenskaper, interesser og modning

Høre

Barnet skal oppleve voksne som er opptatt av og interessert i det. Den enkelte voksne skal være åpen og tilgjengelig for å motta barnets meninger, ytringer og formidling av ønsker og behov. Dette gjelder både nonverbal og verbal kommunikasjon

Relaterte lenker