Ved å åpne for saltak på bebyggelsen er det også behov for å justere bestemmelsen med tanke på byggehøyde og takvinkel.

Relaterte dokumenter