Farskap til et barn kan fastsettes på tre måter:

  1. automatisk for barn født i ekteskap,
  2. ved erklæring, eller
  3. ved dom.

Far kan erklære farskap både før fødsel og etter fødselen. Erklæring av farskap skal utføres skriftlig på fastsatt blankett utarbeida av NAV.

Far må møte personlig, samt visa legitimasjon for en av disse instansene;

  • Lege eller jordmor i forbindelse med svangerskapskontroll.
  • Skattekontor
  • NAV-kontor.  Bestille time elektronisk på nav.no. Partner må ha med identifikasjon.     
  • Dommer
  • Norsk diplomatisk eller konsulær tjenestemann, dersom faren er i utlandet