I tillegg til ettersending av vedtak fra øvrige utvalg, er det en en nye saker, K-sak  016/19 - Oppnevning av varamedlemmer fra SV og V til kommuneplanutvalget for resten av perioden 2015 - 2019. Ettersendelsen og ny sak finner du her.