I tråd med reglemententet, ettersendes vedtak i hovedutvalgene for de saker kommunestyret skal behandle på sitt møte 17.12.21018. Du finner vedtakene her. Resten av saksdokumentene finner du her. Saksdokumenter for den enkelte sak finner du her.

Under forutsetning at kommunestyret godkjenner det, gjør vi oppmerksom på at møtet vil bli streamet på kommunens Facebookside www.facebook.com/eigersund

Møtet starter kl. 0900.