Det å flytte 2 858 timeavtaler er svært tidkrevende og utfordrende, men veiledningstorget jobber med dette flytter avtaler det de klarer og vil kontakte alle det gjelder så fort som de klarer.

For revaksinering er vi avhengig av at det er minst 3 uker siden du har fått 1. dosen.

Det er dagene onsdag 25.8, torsdag 26.8 og mandag 30.8 som vi flytter avtaler til, hver av disse dagene vil det være ca 950-1000 som får sin dose i Egersundshallen.

Det som er nytt ved denne vaksineringsrunden er at vi nå får flest doser av typen Moderna, 2 100 av dosene vil være av denne typen. Vi er klar over at det i noen andre kommuner har vært noen få som har vært skeptiske til å ha to ulike typer vaksine. Til det vil vi henvise til Folkehelseinstituttet som meget klare på at «Det går bra å kombinere vaksiner fra BioNTech/Pfizer og Moderna. Flere nordmenn tilbys vaksine fra legemiddelprodusenten Moderna når de skal ta 2. dose, selv om de fikk vaksine fra BioNTech/Pfizer som første dose. Det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent.»

Du kan lese  mer om hva de sier om dette i deres artikkel fra 28.7.2021.

Vi har dessverre ingen mulighet til å la folk velge vaksinetype. Veiledningstorget som flytter avtaler har heller ikke noen kunnskap om når det vaksineres med hvilken type vaksine.

På førstkommende onsdag 18. august 2021 kan det være enda mer aktuelt at folk som ønsker det og har mulighet til å kunne møte på kort varsel, melder seg på åpen venteliste for vaksinering allerede.

Du kan melde deg på og finner mer informasjon om dette ved å klikke på lenken Åpen venteliste for korona (re)vaksine 18/8

Vi minner om at det også er mulig å forhåndsstemme i Egersundshallen "Stikk og stem" for de som ønsker det. Se ellers vår artikkel om forhåndsstemming for opplysninger om når og hvor du også kan forhåndsstemme.